Zeitgeiströrelsen

The Zeitgeist Movement är en rörelse som förespråkar icke-våld och global hållbarhet.Rörelsen arbetar för närvarande i över 1000 regionala kapitel i över 70 olika länder.Den grundläggande strukturen av rörelsen omfattar lokalavdelningar, arbetsgrupper, projekt och evenemang. Vill du engagera dig i rörelsen?
Här finns några länkar till grupper som är aktiva inom rörelsen – ansök om medlemsskap i den grupp du vill medverka i:
Svensk zeitgeist-film
Översättningar – Filmer/texter/infomaterial
Aktivism i din hemstad och övriga grupper

De lokala grupperna är i grund och botten vad som kännetecknar rörelsen och varje grupp arbetar lokalt, inte enbart för att sprida kännedom om rötterna till våra vardagliga sociala problem utan även för att uttrycka de logiska, vetenskapliga lösningarna och metoderna vi har till vårt förfogande för att uppdatera och rätta till vårt nuvarande sociala system och skapa ett ansvarsfullt, hållbart, fredligt och globalt samhälle.

Genom arbete i globala och regionala utbildningsprojekt och samhällsprogram, är den intermediära måltavlan att skapa en internationell rörelse, som enar människor, oberoende av nationalitet, religiösa åskådningar eller politiska partier, med ett gemensamt värde som vi alla onekligen delar, angående vår överlevnad och vårt samhälles hållbarhet på sikt.

Fortsätt läsa här – där finns även en organisationskarta över den svenska rörelsen