Zeitgeiströrelsen i Sverige

ZEITGEIST EUROPEAN MEET-UP 2019 SWEDEN
BUY TICKETS HERE / KÖPA BILJETTER HÄR

Zeitgeiströrelsen (en: The Zeitgeist Movement, TZM) är en utbildningsinriktad rörelse som visar hur hållbarhetstänk kan appliceras för framtiden. TZM arbetar för att göra folk medvetna om fundamenten för samhällelig hållbarhet så att de ska kunna anpassa sig till dessa. Tanken är att vi ska kunna bemöta behov med ett välinformerat agerande, med respekt för våra resurser och för människors olika situationer. Målet är att underlätta utvecklingen och implementeringen av en ekonomi baserad på naturliga resurser.

TZM håller många event, festivaler, konserter och aktiviteter med hjälp av många olika projektinitiativ och grupper över världen för att sprida rörelsen samt idéerna som den bär med sig. Klicka nedanför för att lära dig mer om TZM och för att kontakta oss.

OM ZEITGEISTRÖRELSEN