Förslag/Frågor/Problem

Observera att för närvarande sker den huvudsakliga kommunikationen på Facebook. Se FB-sidan Zeitgeiströrelsen i Sverige och grupperna TZM Sweden, TZM Stockholm, och TZM Göteborg. Har du frågor eller funderingar om Zeitgeiströrelsen, gå gärna med i Facebook gruppen TZM Sweden och ställ dem där. I och med detta får du fler synvinklar på din fråga.