Zeitgeiströrelsen i Sverige

Zeitgeist European Meet-Up 2019_Facebook.svg02

ZEITGEIST EUROPEAN MEET-UP 2019 SWEDEN
BUY TICKETS HERE / KÖPA BILJETTER HÄR

The Zeitgeist Movement är en rörelse för global hållbarhet, som bedriver aktivism och aktioner för medvetenhet över hela världen.

Det är dags att se att de sociala problem vi ser nu inte beror på någon ekonomisk politik, regering, eller ens företagens så kallade girighet. De verkliga problemen ligger i själva grunden av det ekonomiska systemet och den psykologi som befrämjas och belönas. Banksystemet och skulderna är inte källan till våra problem. De är endast symptomen av ett ekonomiskt system som kommer att fortsätta kollapsa under vikten av dess egna falska föreställningar om mänskligt beteende och jordens ekosystem.

Frågan uppstår då, vad vill vi ha istället?

The Zeitgeist Movement är en global hållbarhetsrörelse som söker en övergång till ett nytt socioekonomiskt paradigm, bort från det monetära systemets allt värre konsekvenser.


Hur mycket vet du om världen?
Zeitgeiströrelsen har nu ett projekt igång kallat “One Planet Project”
Vi frågar människor på gatan några frågor.
Du kan själv svara på de frågorna här nere – Lycka till.

Ditt resultat:  

Ditt omdöme: