Nationellt Utvecklings-möte 18-06-2011

Deltagare:  2
Ordförande:Muadib
Sekreterare: Lelle

 • TZM hemsida v2.0
 • 1. TZM.se flödets ändringar (SN, gruppersforum osv. )

Social Network: Muadibs förslag:
Snack kring ett nytt globalt TZM SN istället för Facebook:
http://www.tzmnetwork.com/

Zeitgeist Swedens grupp på TZMnetwork.com:
http://www.tzmnetwork.com/group/66

Beslut:

 • 2. gruppmedlems rengöring av inaktiva medlemmar

Snack om hur och varför
Beslut – vi väntar in Kerstin som har bättre koll….

 • 3. Vilken CMS?

Drupal ska förmodligen användas på globala sidan – vi gör en utvärdering av Drupal
genom en test-site på Lelles server – men max 2 veckor innan vi bestämmer oss

Beslut: Lelle sätter upp och släpper in de som vill vara Admins för test

 • 4. Vem ansvarar för vad? Layout – Innehåll – struktur – Moderatorer till forumet – specifik programmering ifall moduler inte finns – osv

Innehåll ansvarar globala rörelsen för – Guidelines finns i punkt 1.
Mediagruppen borde göra Layout
Stuktur tar en projektledare tag i tillsammans med Muadib och utv-gruppen
Programmerare får vi söka efter – och kanske ta in för specifika tillfällen men då
knuten till utv-gruppen….

Beslut – Muadib och Lelle snackar med Mediagruppen om Layout
Projektledare blir något för alla att ge förslag på
Programmerare får alla ge förslag på och kontakta.

 • 5. Backup – alltså av databas och filer

Vem ansvarar och vem gör?
Beslut: vi tar det lite senare

 • 6. Säkerheten – vem ansvarar?

Vem kan detta?
Vem ordnar
Vem kan köra en ev server-kontroll?

Beslut – nästa möte tar vi detta.

 • 7. Vilka ska bli Authors – Sysadmins osv,,,,,

SysAdmins – Kerstin, Lelle, Muadib, Benjamin – till att börja med
Authers – Chapter admins, Grupp koordinatorer + SysAdmins så klart
Forum-Moderatorer – Olika Forumsområde får egna moderatorer – beroende på vilket
intresse
man har i olika topics
Varje stadschapter-koordinator – blir ansvarig för den stads-chaptern
TMZ-Networks får också egna moderatorer/inläggare – utifrån grupp/stadschapter

 • 8. Databasöverföringen – jag har inte fått några databasfiler än så jag har inte kunnat titta på det…..

Benjamin berättade att han försökt att komma åt filerna men misslyckats
Beslut Lelle har fått mailadressen till Hans och tar tag i detta

 • 9. Vem blir projektansvarig och skriver riktiga projekthandlingar?
 • 10. Ska det finnas test-personer och vem har ansvaret för en sådan grupp?
 • 11.  Ska vi ha 2 versioner – en för inloggade medlemmar och en för icke inloggade – alltså förstagångsbesökare?
 • 12. Vilken inriktning rent psykologiskt – en vänlig och välkomnande site – eller någon annan approach?
 • 13. Kontaktformulär – ett eller flera – alltså ska vi ha olika varianter beroende på ev. ämne som frågeställaren har – t.ex. Dev-Team – Media team – Translation team – osv
 • 14. Mobil access? – vem ordnar……
 • 15. Hur får vi igång kommunikations-gruppen – den är a och o för egentligen allt – det är den gruppen som ska göra tzm se till något mer än bara inbördes beundran – vi har för lite kontakter mot/med media och det är deras uppgift bl.a. de ska också fungera som sammanhållande länk mellan de olika projekt som detta kommer att generera – alltså en av de viktigaste frågorna – vi har snackat mycket om detta på nationella mötena men inget verkar hända……
 • 16. samma med Media-gruppen – Layout och funktion hör mycket ihop – vi ansvarar för funktion och de för Layout – viktigt för att få dem att också känna sig mer delaktiga e denna process…..
 • 17. Lite samma igen – Översättningsgruppen ska så klart också vara med……