Referat från nationella mötet 16/9 2012

Här kan ni läsa protokollet från mötet
På senaste nationella mötet, som även var det första “efter semestern” deltog cirka sex personer varav två nya som var väldigt intresserade, och som även blev lotsade in i olika grupper som verkade passa dem.

Det pratades om vikten av effektiv kommunikation och sylvester delade med sig av länkar där man kan lära sig att nå ut till människor.
En sak som påpekades var avsaknaden av en tydlig uppfångning av nya medlemmar, då det är lätt att bli överväldigad av antalet grupper och allt som händer i rörelsen. Ett bra sätt att ta hand om och lotsa nya medlemmar tillrätta i rörelsen efterfrågades. Även ett behov av en liten svensk introvideo till TZM efterfrågades; en sådan är på gång och alla intresserade är välkomna till mediagruppen.

Frågan om forumet togs upp igen och det beslutades att det ska göras ett nytt försök med forum, då många tycker det är trevligt med ett levande forum på siten. Även ett nyhetsbrev diskuterades.

En ny koordinator för kommunikationsgruppen är påtänkt och tillfrågad.

Förhoppningen är att vi snart kan få till ett möte med många närvarande, så att frågan ideell förening och JAK-konto kan behandlas.

Albin Nilsson från Helsingborg valdes till ny nationell koordinator och kan nås på albin@zgm.se