Ombyggnation pågår

Det pågår en ombyggnation av ZGM.SE för tillfället

Under tiden kommer det att se lite konstigt ut…..

Ha lite tålamod så kommer det efter detta att bli mycket snyggare
att t.ex. läsa av den från en mobiltelefon och lite annat.

Sidorna kommer förmodligen att kunna läsas som vanligt under tiden
arbetet pågår – men det omkringliggande blir förmodligen lite förvirrande……