Nyhet för Grupper/Städer

Länkarna till de olika grupperna är ändrade så att när man klickar på en Grupp/Stad i meny-systemet så kommer man direkt in i forum-delen i den gruppen.

Detta beslutades på det nationella mötet den 3/6 2012 – se protokollet punkt 8

Leave a Reply