Filmer från Zday 2012 i Los Angeles

“The Holigent Solution” by Elisa & Nicholas Frank
“A Perfect Storm” by Jason Lord
“A MAD Economy” by Joe Alexopoulos
Presenting “The Lifeground” by Brandon Kristy
“Communicating RBE Concepts” by Jen Wilding
Slideshow by Shar Zeitgeist 

Klicka här för att se filmerna

About Lelle

Administratör för siten Meddela mig om ni upptäcker något som inte fungerar Eller om ni har en idé som ni vill ha in på sidorna....