Zday 2017 Göteborg

Loading Map....

Tid: Sat 06/05 - 2017 15:00 - 19:00
Plats: Omställningsverkstan


Världen är på väg att förändras. En ny medvetenhet växer fram som ser bortom förlegade strukturer. Följ med på ett framtidsseminarium där vi gemensamt upptäcker vad som kan åstadkommas med de pengar och resurser som finns i Göteborg idag.

Mänskligheten har enorm potential. Men hur ska det gå till? Vad kan vi göra för att nå en bättre värld med fred och frihet för alla människor på jorden?

Tid Lördag 2016-05-06 kl 15-19
Plats  Omställningsverkstan
Vägbeskrivning  Vegagatan 1, Göteborg
Pris Gratis

Zday 2017 Göteborg

Och dela och posta eventet i dina sociala nätverk och grupper och föreningar!

(Också kallad Z-day eller Zeitgeist day.)


Program

Lördag 6/5
Omställningsverkstan, Vegagatan 1

15:00: Dropin och mingel
16:00: Introduktion till Zeitgeiströrelsen
16:20: Hur vi räddar världen
17:00: Gemensamt samtal
18:00: Mingel och nätverkande
19:00: Avslut

Fritt inträde

Ingen anmälan behövs. Tack för att vi får lov att vara på Omställningsverkstan. Vill du bidraga med något, så gör det genom att sprida dessa idéer och vara en del av Zeitgeiströrelsen!

Vill du hjälpa till?

Gå med i TZM Göteborg på Facebook och anmäl ditt intresse! Vi kommer även vilja ha fler som är med under själva dagen.

Vill du veta mer?

Vi kommer att ha ett par exemplar av den nya boken The Zeitgeist Movement Defined: Realizing a New Train of Thought om du föredrar att läsa i pappersformat. Självkostnadspris ca 100 kr. Boken finns även att läsa på webben eller ladda ned.

Läs mer på www.thezeitgeistmovement.se.

Dela detta till dina vänner och nätverk!

planch-1

Lite mer om oss

Syftet är att öka medvetenhet om den potential modern vetenskap och teknologi ger oss, för en ny hållbar samhällsdesign.

Vi vill resonera om bakomliggande mekanismer i samhällsmodellen som skapar problem och vilka konsekvenser det ger för miljön och hälsa, men även visa på nya vägar och verktyg, som idag är tillgängliga.

Frågeställningen kommer lyftas, om hur samhället påverkas när stora grupper på arbetsmarknaden blir ersatta av olika digitala och tekniska system, men hur vi kan förändra det till något positivt.

Föreläsningsdagen arrangeras av Zeitgeiströrelsen i Göteborg .

The Zeitgeist movement, TZM, är ett internationellt nätverk som grundades 2008.

Rörelsen finns för närvarande i 70 länder och med 1000 lokala grupper som anordnar aktiviteter och seminarier. Zeitgeiströrelsen är en ideell global hållbarhetsrörelse, opinionsbildare, och tankesmedja, men även en politiskt och religiöst obunden, freds och icke-våldsrörelse.

Zeitgeiströrelsen belyser att våra nuvarande problem såsom fattigdom, svält, strukturellt våld, miljöförstöring, korruption, krig, m.fl. är konsekvenser och “symptom” ur en föråldrad samhällsstruktur, och söker därför en övergång till en ny samhällsdesign ur ett ekologiskt, kulturellt och socialt avseende.

Zeitgeiströrelsen förespråkar den vetenskapliga metoden som drivkraft för en hållbar utveckling.

Zeitgeiströrelsen har globalt sin årliga “Zeitgeist Day” eller “Zday” i mars varje år.

Målet under denna dag är att öka allmänhetens medvetenhet och att tillhandahålla en plattform och diskussionsutrymme för hållbar ekologisk utveckling, teknologiska lösningar och en framtida hållbar design av samhällsmodellen.

I Göteborg hålls Zday lördag 6 maj på Omställningsverkstan.

Årets huvudevent 2017 hölls i Brisbane. www.thezeitgeistmovement.com

För vidare information om rörelsen finns kostnadsfri läsning av boken:

”The Zeitgeist movement defined: Realizing a new train of thought”

http://thezeitgeistmovement.com/orientation