Z-day Göteborg 2012

Loading Map....

Tid: Sat 10/03 - 2012 10:00 - 22:00
Plats: Frivilligcentralen Oskar


♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ― (See below for information in english)

Framtiden — Vart är vi på väg och vad kan vi göra?

Tider och innehåll
10: Välkommen in
12: Psykologi / Beteende / Människan
14: Lunch
15: Ekonomi / Ekologi / Samhälle
17: Musik / Underhållning
19: Teknologi / Vetenskap / Möjligheter
21: Nästa steg
22: Avslut

Hålls på Frivilligcentralen Oscar, samma hus som Hagabion. Linnégatan 21B. Hållplats Prinsgatan. Ingång under högra trappan.

[iframe http://alternativ.se/event/2012-03-10.html 980 1700]

The Future — Where we are going and what we can do?

Screenings, lectures, question & answers, music and… home made cookies!

Times and activities
10: Welcome
12: Psychology / Behaviour / People
14: Lunch
15: Economy / Ecology / Society
17: Music / Entertainment
19: Technology / Science / Possibilities
21: Next step
22: Finializing

Welcome!